Bild Impressum

Wilhelm Klein GmbH

Impressum

Gegevens conform § 5 TMG:

Wilhelm Klein GmbH
Gießener Str. 7
57234 Wilnsdorf

Bedrijfsleider:

Tilmann Klein

Contact:

Telefoon: +49 (0) 2739 89 44 0
Fax: +49 (0) 2739 42 30
E-mail: info@w-klein.de

Registerinschrijving:

Inschrijving in het Handelsregister.
Bevoegde rechterlijke instantie: Kantongerecht Siegen
Registernummer: HRB 2493

Omzetbelastingnummer:

Omzetbelastingnummer conform §27 a Wet op de omzetbelasting:
DE 811 189 446

Toezichthoudende autoriteit:

Siegen

Verantwoordelijk voor de inhoud conform § 55 lid. 2 RStV:

Tilmann Klein

Brongegevens voor de gebruikte foto’s en grafieken:

Fotolia.de

Vrijwaring (disclaimer)

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens de §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht, doorgegeven of opgeslagen vreemde informatie te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een activiteit in strijd met de wet. Verplichtingen voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hiervan onberoerd. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete inbreuk op een recht. Bij het bekend worden van desbetreffende inbreuken op een recht zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarop wij geen invloed hebben op de inhoud ervan. Daarom kunnen wij ook niet borg staan voor deze vreemde inhoud. Voor de inhoud van de verlinkte pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of beheerder van de pagina’s verantwoordelijk. De verlinkte pagina’s werden op het tijdstip van het verlinken gecontroleerd op mogelijke strafbare feiten. Op het tijdstip van het verlinken was er geen inhoud herkenbaar die een schending was van de wet. Een permanente controle van de inhoud van de verlinkte pagina’s is echter niet draaglijk zonder concrete aanwijzingen voor een inbreuk op een recht. Bij het bekend worden van een inbreuk op een recht zullen wij dergelijke links direct verwijderen.

Copyright

De door de beheerder van de pagina’s gemaakte inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderhevig aan het Duitse copyright. De verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke soort toepassing buiten de grenzen van het copyright behoeven de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteurs of makers. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor het privé, niet commerciële gebruik. Voor zover de inhoud op deze pagina niet werd gemaakt door de beheerder, worden de copyrights van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als dergelijke in acht genomen. Mocht u desondanks geattendeerd worden op een inbreuk op het copyright, vragen wij u een overeenkomstige aanwijzing. Bij het bekend worden van inbreuken op een recht zullen wij een dergelijke inhoud direct verwijderen.