Bild Desinfektor

Vakkundig zuiver

Desinfecteringsspecialist

Om zuiverheid en hygiëne 100% te garanderen hebben wij in onze firma verschillende medewerkers speciaal opgeleid als erkend desinfecteringsspecialist.

Met betrekking tot de desinfecteringmaatregelen hebben ze een adviserende, controlerende en ondersteunende functie.

Zij hebben kennis van de belangrijkste desinfectieziekten en beschikken over vakkennis met betrekking tot de werking van het desinfecterende middel en haar inhoudsstoffen.

Verder bent u vertrouwd met de meest gangbare desinfecteringsmaatregelen, kent u epidemiologische verbanden en ook de wettelijke basis waarop de hele hygiëne opgebouwd is. Onze medewerkers/medewerksters zijn vertrouwd met de omgang met resistenties van de verschillende verwekkers.

Op het gebied van afvalverwijdering steekt u graag een handje toe, bijvoorbeeld hoe men de desinfecteringsmiddelen moet verwijderen, kenmerken of hoe lang ze bewaard mogen worden.

Reinigingsspecialist

Om een efficiënte reiniging te kunnen uitvoeren, moet men weten worden uit welke materialen de te reinigen vloer bestaat.

Onze reinigingsspecialisten analyseren voor u de meest uiteenlopende vloeren, zoals PVC, linoleum, tegels, stenen vloeren, etc.

Ook op het gebied van veiligheidstegels en vloeren uit fijne steen geven we u graag advies.

Bij vragen over de meest uiteenlopende reinigingsmethoden voor tapijten helpen uw collega’s u met alle plezier.

U wenst een afspraak voor advies?

We verheugen ons op uw interesse!